660 471 429

Znaki towarowe

Wszystkie znaki towarowe nie należące do MG Concept sp. z o.o. zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli. Treść strony MeskieGacie.pl wraz z podstronami i wszystkie ich elementy podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli nie zaznaczono inaczej, wszelkie prawa autorskie do tekstów, obrazów, zdjęć i innych materiałów zawartych na stronie MeskieGacie.pl należą do MG Concept sp. z o.o. w Pszczynie.
 
NAJLEPSZE GACIE W SIECI® jest znakiem towarowym i słownym, zastrzeżonym i chronionym przez Urząd Patentowy RP, nr Z.459886 i należy do MG Concept sp. z o.o.
 
MĘSKIEGACIE.PL® jest znakiem towarowym, słowno-graficznym, zastrzeżonym i chronionym przez Urząd Patentowy RP, nr Z.457303 i należy do MG Concept sp. z o.o.
 
NOŚ DOBRE GACIE™ jest znakiem towarowym i należy do MG Concept sp. z o.o.

pixel